×

Preparatie vormen

Om een esthetisch fraai eindresultaat te verkrijgen hebben wij bepaalde ruimtes nodig voor het aanbrengen van ons porselein.

Wij kunnen op elke preparatievorm kronen maken, hoewel het wel aanbevolen wordt om rekening te houden met bepaalde vormgevingen aan de preparatie om zo verzekerd te kunnen zijn van een stabiele restauratie.

Kroon
De optimale preparatie voor een CAD/CAM kroon dient; rondom een chamfer of schouder te hebben met afgeronde binnenhoeken, waarbij het verloop van de outlinevan buccaal naar linguaal/palatinaal zo vloeiend mogelijk dient te zijn. Op een preparatie met een bevel en/of scherpe hoeken kan geen CAD/CAM kroon worden gemaakt.

De breedte van de chamfer dient minimaal een halve boordikte (± 1mm) te zijn. Occlussaal en incisaal moet er minstens zo’n 1,5mm á 2 mm ruimte zijn. Buccaal, palatinaal en linguaal dient u minimaal tussen de 1mm en 1,5mm ruimte te creëren.

Zie ter verduidelijking de onderstaande tekening.

preparation3

De preparatie dient gekarakteriseerd te worden door een scherpe outline en afgeronde hoeken en randen. Eventuele ondersnijdingen moeten eerst opgevuld worden. Hou het occlusale vlak zo plat mogelijk . Ga geen diepe caviteit creëren in het occlusale vlak want dit geeft problemen bij het scannen van de stomp. Zorg er voor dat de punt van de diamantboor niet voorbij de begrenzing van de outline komt. Hiermee voorkomt u dat er een groef ontstaat achter uw outline en dit geeft onnodige ondersnijdingen op de kroon.

Brug

In hoofdlijnen zijn de aandachtspunten voor de preparaties identiek aan die van de kroon. Echter u dient, bij een geprepareerd pijlerelement, rekening te houden met een minimale hoogte van occlusaal naar cervicaal.

Bridge_preparation

Facing

De ruimtes die wij buccaal nodig hebben voor het vervaardigen van een facing zijn weergegeven in de onderstaande tekeningen. De preparatie mag aan de palatinale/linguale zijde maximaal 2-3mm naar beneden gaan. De preparatie moet aan de mesiale en distale zijde lopen tot de contactpunten of maximaal 1mm voorbij de contactpunten.

Laminate_thickness

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen!

Een zorgvuldige preparatie is doorslaggevend voor de duurzaamheid, het esthetische eindresultaat en de pasvorm van de restauratie. Besteed daarom ruim aandacht aan een gelijkmatige reductie van de anatomische vormen en het prepareren van de outline. Maak een strakke circulaire chamfer of schouder met afgeronde binnenhoeken. Vermijd scherpe overgangen, ondersnijdingen en dun uitlopende randen. Houd de noodzakelijke diktes in acht zodat u verzekerd kan zijn van een esthetische en stabiele restauratie.