×

Giroform

Giroform®-modelvervaardiging
Het Giroform modelvervaardigingsysteem volgt de methode van tandarts Dr. Manfred Zeiser. Deze methode wordt wetenschappelijk als meest nauwkeurig beschouwd. De nieuwe Giroform-sokkelplaten elimineert de bekende tekortkomingen:

Met de nieuw ontwikkelde secundairplaat wordt de laatste, door gipsexpansie veroorzaakte onnauwkeurigheid weggenomen: Premium-, sokkel- en secundairplaat passen exact in elkaar. Ze zijn door gelijkblijvende magneetkracht in de noodzakelijke nauwe tolerantiegebied afneembaar en exact terugplaatsbaar in de articulator.

Het Probleem
Modelgipsen expanderen lineair in het sokkel- en stompgebied. De volumetoename in de stomp is gelijk aan het krimpingsproces van de afdrukmassa en verschaft de gewenste cementspleet. De tweevoudige expansie (in de sokkel en de tandenkrans) leidt desondanks tot ongewenste hoogte- en lengteverschillen in het gipsmodel. Ook al wordt er nauwkeurig gewerkt, het werkstuk past niet exact bij de patiënt in de mond.

img447_57De oplossing
Op de afdruk worden de ‘originele’ dimensies d.m.v. een laserstraal afgetast en direct op een dimensiestabiele kunststoffen sokkelplaat overgebracht middels het boren van conische gaten. In deze boorgaten worden de makkelijk te bevestigen pins gestoken, die de ‘oervorm’ op een controleerbare wijze vasthoud. Vervolgens wordt de afdruk met gips gevuld, waarna de sokkelplaat (met pins) als een deksel over het geheel wordt geplaatst. De pins verbinden zich met het gips. Door direct na het afbinden het gipsmodel te verzagen, eindigt de expansie in de zaagsnede en zijn de stompen uitneembaar.

De nieuwe Giroform-sokkelplaat kan met een nauwkeurigheid van een 0,001m worden bevestigd op de secundairplaat. Hiermee wordt de afneembare modelverbinding met de articulator zó nauwkeurig, dat met receptorische gevoeligheid gewerkt kan worden: de kleinste afwijkingen zijn dankzij gelijkschakeling van de patiënt-model-articulator waarneembaar.

img449_57